Jack Meagher  (1923-2005) Over een periode van meer dan veertig jaar heeft Jack Meagher (spreek je uit als Mar) in Amerika zijn interesse en werk gefocust op de effecten van verrekkingen en inspanningen op het spierstelsel. Tijdens deze jaren heeft Jack dezelfde spier en gewrichtsproblemen vele duizenden malen gezien. Of het nu spierproblemen betreft bij mensen, paarden of honden. Een spier is een spier, een gewricht is een gewricht. Dezelfde problemen ontstaan door dezelfde redenen.

Jack Meagher is de grondlegger van sports massage in de jaren vijftig in Amerika. Hij heeft vele nationale en internationale sporters begeleid waaronder eind jaren zeventig, begin jaren tachtig ook de  Amerikaanse equestrian teams. In zijn hele carriere heeft hij duizenden en duizenden patiënten (mensen en paarden) onder handen gehad. Jack heeft één persoon, Jo-Ann Wilson, vijf jaar lang intensief begeleid. Zij is de persoon die het erfgoed van Jack heeft overgenomen. In 2002 heeft onder de auspiciën van de AMTA,  wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden. Jo-Ann Wilson heeft dit uitgevoerd en hiermee het onomstuitelijk bewijs geleverd dat deze methode een directe verbetering geeft in beweging van paarden.


In Europa heeft de methode nog weinig roots. In Engeland zijn er een aantal gecertificeerde therapeuten werkzaam vanaf 1997 en vanaf 1999 wordt de methode door Ellen Immink toegepast in Nederland. Inmiddels zijn er nog ca. 60 andere therapeuten werkzaam.  Andere landen kennen nu nog geen gecertificeerde therapeuten. Vanaf 2003 heeft Ellen Immink toestemming gekregen om in Nederland , gecertificeerde humane sporttherapeuten te specialiseren in de Jack Meagher Methode. Er bestaat in Amerika een Jack Meagher Institute alleen daar heeft Jack niets mee van doen en Jo-Ann Wilson ook niet. In feite wordt zijn naam hier voor gebruikt zonder zijn goedkeuring van Wilson en Meagher Sportstherapy (.www.sportsmassageinc.com/) Helaas is Jack in het voorjaar van 2005 op 81 jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Vele mensen hebben Jack en zijn methode in hun hart gesloten en zullen nog vaak aan hem denken.
Pasted GraphicJack Meagher en Jo-Ann Wilson


De Methode

Ruim zestig procent van het totale lichaamsgewicht van een paard wordt gevormd door skeletspieren. Een enorme massa dat direct de belangrijkheid aangeeft. Weet je dat de schouders en voorbenen van een paard helemaal ‘hangen’ in spieren. Er is geen verbinding met het skelet. Paarden hebben geen sleutelbeen zoals wij.
Een spier kan een aantal functies uitoefenen. Dat wil zeggen dat de spieren v ia het centraal zenuwstelsel aangestuurd worden en een gewricht laten buigen, strekken,of zijwaarts bewegen (abductie of adductie).
Daarbij werkt een spier altijd in een paar van tegenovergestelde. Na buiging volgt automatisch strekking en andersom. Als de functie van de spier bijvoorbeeld het buigen van het gewricht is, dan is dit de aanspanning van de spier die via ons centraal zenuwstelsel geactiveerd wordt. Op deze aanspanning moet automatisch de onstpanningsfase van de spier volgen omdat de tegenoverliggende spier het gewricht in strekking trekt. Deze ontspanningsfase is belangrijk om te onthouden.

Pasted Graphic 1

Wat is nu eigenlijk een spierprobleem ?
Kort uitgelegd betekent het dat de spier niet meer helemaal (of helemaal niet meer) kan ontspannen. Dit komt door een verkleving van beschadigde spiervezels. Zuurstof en glucose vinden hun weg niet meer door de gehele spier. De functie van een spier is om aan te spannen en daarna te ontspannen. Hierbij wordt het gewricht waar de spier aan verbonden is in beweging gebracht. Het aanspannen van de spier is een gedirigeerd proces via het centraal zenuwstelsel,  dat altijd plaatsvindt.
Het ontspanningsproces is afhankelijk van energietoevoer dat verzorgt wordt door adenosine triphosphate (ATP). ATP wordt gevormd door de samenwerking en opname van zuurstof en suiker (glucose) uit voedsel.

Naar ons idee zijn spierproblemen onbegrepen problemen omdat de meeste paardeneigenaren weinig kennis bezitten over het functioneren van het spierstelsel en nog minder over de hoeveelheid pijn die het bij een paard veroorzaakt. De meeste ruiters en amazones gaan zo op in hun paard(en), het rijden en de verzorging dat ze nauwelijks tijd hebben om met hun eigen lijf inspannende training te doen. Het keer op keer leveren van een atletische prestatie is hen geheel vreemd. Net zoals de afhankelijkheid van een goed werkend lijf. De meeste mensen kunnen zelf niet eens links of rechtsom dezelfde oefening even goed doen. En het paard die, in verhouding ook nog heel veel uren per dag niet kan bewegen, moet het maar kunnen...Daarnaast is er gemiddeld genomen weinig kennis over spieren en hun functie. En dat kan anders vinden wij…. Spierproblemen ontstaan (meestal) heel langzaam. Ze sluipen er als het ware in. De ruiter raakt gewend aan het gedrag van het paard waarmee hij of zij wil aangeven dat er een probleem (aan het ontstaan) is. Strakke spieren (tight muscles) zijn verkorte spieren, de spiervezels worden in een vergrote staat van samentrekking gehouden. De spieren kunnen zich helemaal niet meer, of niet snel genoeg meer ontspannen. Hierdoor verliest de spier zijn functie als beschermer van het gewricht en verliest zijn flexibiliteit. Spierspanningen blijven niet beperkt tot één geïsoleerde plek. Het probleem verbreidt zich van de ene spiergroep naar de andere. Als één groep in de problemen is gekomen moet de andere, naastliggende groep de functie overnemen. Met alle gevolgen van dien.
Het functioneren van een spier in verhouding tot een spierprobleem nader uitgelegd:
De triceps is een drie koppige armspier die net als bij ons het elleboog gewricht strekt en de schouder buigt.
Als we voor het deel van de spier dat de schouder buigt er van uit gaan dat er zich hier een verkleving heeft gevormd. De schouder kan dan niet in strekking komen. Dit betekent dat het schouderblad van het paard niet voldoende  naar voren gebracht kan worden. In beweging geeft dit dus een beperking en in het gevoel van het paard onbehagen en in ernstige vormen pijn.


Hier zie je de maximale strekking van het schoudergewricht uitgebeeld.

Pasted Graphic 2


Zoals reeds uitgelegd is een spierprobleem een overbelasting van de spier waardoor het ontspanningsproces van de spier niet meer helemaal of helemaal niet meer plaats
kan vinden. En de kracht van de spier af gaat nemen.

De situatie waar door deze problemen ontstaan zijn:

1. Trauma
2. Onvoldoende of onjuiste warming up of cooling down
3. slecht passend zadel


Onder Trauma verstaan we alle situaties waarin een paard met kracht zijn spieren overbelast en het proces van de neergang ingezet wordt. Te denken valt aan:
vastliggen, valpartijen, op hoge snelheid wenden en glijden, in de sloot belanden, hangen aan het halster, trailer ongeluk etc.

Wij zijn van mening dat bij ieder paard dat we onderhanden krijgen de oorsprong van de vaste spieren ligt in trauma. Dit kan al jaren geleden hebben plaatsgevonden zonder
dat iemand dat toen opgemerkt heeft. Het begin van de problemen kan toen al ingezet zijn en in de loop van de jaren door allerlei oorzaken nog erger geworden zijn. Doordat de ruiter, meestal door gebrek aan kennis of begrip, niet doorheeft dat de problemen aanwezig zijn, wordt het paard vaak langere tijd in zijn vermogen aangetast.


Pasted Graphic 4
Pasted Graphic 5


Niet echt a Happy-Athlete, Deze vorm van trainen is op geen enkele wijze goed te praten


Check our Facebook pagina: Facebook/Happy-Athlete voor nog veel meer foto’s en video’s